O (ne)vychovaných ľuďoch

David Vnučko, Klára Herceková, Kika a Lucia Kvasnicové, Agi Machatová, Karolína Dorocaková

Vojtecha Spanyola, Žilina,

Tiež deťom hovoríte, že smeti nepatria na zem, ale do koša? Ale čo so smeťami, ktoré už sú na uliciach, chodníkoch alebo rovno vedľa koša? Zúčastnené pozorovanie detí o tom, čo všetko ne-vidíme vo verejnom priestore.

date of completion: 17.07.2015

filmmaker: David Vnučko, Klára Herceková, Kika a Lucia Kvasnicové, Agi Machatová, Karolína Dorocaková

Loading the player...