My Street Films pozná víťazov!

Porota v zložení Diana Tabakov (DAFilms), Peter Konečný (Kinema.sk) a Ivana Rumanová (Stanica Žilina-Záriečie) vybrala tieto víťazné filmy.

 

Kategória prihlásené filmy:

Zberateľka správ, Autorka: Monika Vaškorová

 

Film je založený na dobre zvolenej perspektíve niekoho, kto prepája verejnú a osobnú sféru. Sociálna kritika, ktorá vo filme tvorí dosť dôležitú líniu, je tak vpletená do každodennosti ľudí a humorných spontánnych situácií a vyznieva o to závažnejšie, že neskĺzne k moralizovaniu alebo viktimizácii.

 

Kategória prihlásené námety:

Vtáčnik alebo list developerovi, Autorka: Eva Križková
 

Film svojou témou skvele zapadá do súťaže My Street Films. Cenná je práca s mnohými protagonistami a rešeršná práca autorky, pomocou ktorej vykresľuje kontext súčasného stavu lokality. Po formálnej stránke je vážna téma zvládnutá s humorom a autorským vkladom.

 

Special mention:

Hraničná ulica, Autorka: Lena Kušnieriková
 

Film veľmi jednoduchým spôsobom poukazuje na paradoxy, ktoré v urbanizme vznikajú. Dialóg dvoch konkrétnych ľudí vo filme ako by nahradil chýbajúci dialóg nad lokálnym plánovaním mesta.

 

 

Víťazi získavajú akreditáciu na MFDF JI.hlava a (nielen) filmový festival Kinobus, ročný prístup do databázy DAFilms a vstup na ľubovolnú akciu podľa výberu na Stanici Žilina-Záriečie.

 

Víťazom gratulujeme, ale ďakujeme všetkým za účasť na pojekte a filmy z vašich ulíc! Zároveň pozývame na projekciu víťazných filmov projektu My Street Films z krajín V4, ktorá sa uskutoční 18. Novembra 2015 o 19.00 na Stanici Žilina-Záriečie.