Dôležité termíny

  • Prihlasovanie filmov prostredníctvom formulára je pre verejnosť otvorené do 10. júna 2017.

Filmy prihlásené po uzávierke automaticky vstupujú do ďalšieho súťažného ročníka!